วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบกระโดดระเบิด M2A4

ประเทศต้นกำเหนิด                                      สหรัฐอเมริกา

ชนิดของ                                                       ทุ่นระเบิด แบบกระโดดระเบิด

น้ำหนักทุ่นระเบิด                                          5 ปอนด์ หรือ 2.268 กก.

น้ำหนักดินระเบิด                                          0.34 ปอนด์ หรือ 0.155 กก.

วัตถุระเบิด                                                     TNT

ประเภทชนวน                                                ชนวนผสม M6A1

การทำงาน                                                     น้ำหนักกด 8-20 ปอนด์ หรือ 3.6-9 กก. แรงดึง 3-10 ปอนด์

                                                                      หรือ 1.4-4.5 กก.

กระโดดสูง                                                     1.80-2.40 เมตร

รัศมีอันตราย                                                  หวังผล 9 เมตร

สะเก็ดระเบิด                                                  เป็นเหล็ก

ไม่มีความคิดเห็น: