วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลกระโดดระเบิด M26

ประเทศต้นกำเหนิด           สหรัฐอเมริกา

ชนิดของทุ่นระเบิด            สังหารบุคคลกระโดดระเบิดมีสะเก็ดระเบิด

สูง                                     145 มม. หรือ 14.5 ซม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง               79 มม. หรือ 7.9 ซม.

น้ำหนักทุ่น                          2.2 ปอนด์ หรือ 1 กก.

วัตถุระเบิด                           COMP.B 0.375 ปอนด์

วัสดุห่อหุ้ม                          โลหะสีเขียว

ชนวน                                  ในตัว

การทำงาน                           แรงดึง 4-8 ปอนด์   น้ำหนักกด 14-28 ปอนด์หรือ 6-12 กก.

กระโดดสูง                           1.8 เมตร

รัศมีอันตราย                        17-20 เมตร
มีสะเก็ตระเบิดลูกปลาย@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

**ที่มาของเนื้อหา       ตำราหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด ร.ร.ทหารช่าง , หลักสูตรตรวจค้นและทำลาย

ของTMAC

**ที่มาของภาพ          CAMEO CANADA            

ไม่มีความคิดเห็น: