วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

นานาประเทศ ใจดี! จุงเบย

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ นาย แบร์ด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา ได้ลงนามให้การช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศลาว ในการการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด

แบร์ด รัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดา
ประกาศให้การสนับสนุนการเก็บกู้กับระเบิดในลาว
https://www.facebook.com/#!/CanadainThailand
แบร์ด รัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดา
 ฟิลลิป คาลเวิร์ตท่านทูตแคนาดาประจำประเทศไทย
เยี่ยมชมโรงงานทำขาเทียม แขวงคำม่วน สปป.ลาว
 https://www.facebook.com/#!/CanadainThailand
          เป็นที่น่ายินดีกับประเทศเพื่อนบ้านของเราที่นานาอารยประเทศเข้าให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนให้กับประเทศลาวและหลายประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย เมื่อหันกลับมาดูประวัตศาสตร์ของบ้านเราประมาณ ๕๐ ปีที่แล้ว เรายังมีการต่อสู้กันกับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง พื้นที่เหล่านั้นยังมีระเบิดฝังไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งที่ฝังไว้ในดิน บนดิน ตามต้นไม้อยู่เป็นจำนวนมาก
          ผลกระทบจากการสู้รบดังกล่าวทำให้มีผลกระทบทางตรงต่อร่างกายของประชากรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและผลกระทบทางอ้อมต่อทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากผู้ประสบภัยจากวัตถุระเบิดไม่สามารถทำมาหากินได้เหมือนคนปกติ เนื่องจากการสูญเสียอวัยวะ 
          ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการเหยียบกับระเบิดเป็นจำนวนมาก รัฐบาลให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและช่วยเหลือ แต่ละหน่วยงานต่างพบอุปสรรคและปัญหาคือเรื่องงบประมาณ ที่มีอยู่จำกัด และไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง
          ย้อนกลับไปดูจากภาพข่าวที่นานาประเทศต่างให้การช่วยเหลือสนับสุนเงินทุนแก่รัฐบาลลาว กัมพูชา ทำให้เกิดคำถามเล็ก ๆ ว่าด้วยสาเหตุอะไรที่นานาอารยะประเทศที่เจริญแล้วถึงตัดสินใจช่วยเหลือประเทศลาว กัมพูชา โดยมองผ่านประเทศไทย และประเทศไทยมีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากและหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลไทย ต้องการเพิ่มเงินงบประมาณไปช่วยขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และถ้าหากผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถทำให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปัญหาอื่น ๆ ที่จะตามมาก็จะไม่มี
        
                            
          ไม่มีความคิดเห็น: