วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลสะเก็ดระเบิดที่พบในประเทศไทย

ชื่อทุ่นระเบิด               M18A1 หรือที่เรารู้จักกันในนาม เคลโมร์

ประเทศต้นกำเหนิด    สหรัฐอเมริกา

ความยาว                    83 มม.

ความกว้าง                  216 มม.

น้ำหนักตัวทุ่น              3.5 ปอนด์ หรือ 1.60 กก.

วัตถุระเบิด( C4 )          หนัก 1.5 ปอนด์

วัสดุห่อหุ้ม                   พลาสติกสีเขียว

ประเภทชนวน              บังคับจุด เชื้อประทุไฟฟ้า

สะเก็ดระเบิด                ลูกปลาย 700ลูก

*********************************************************************************

ที่มาของเนื้อหา วิชาสงครามทุ่นระเบิด ร.ร.ทหารช่าง , หลักสูตรตรวจค้นและทำลาย TMAC

ที่มาของภาพ WWW.IMFDB.ORG

#################################################################################

ชื่อทุ่นระเบิด   DH -10 ( เคโมร์) / MON 100

ประเทศต้นกำเหนิด          เวียดนาม / รัสเซีย

ความสูง:                           80 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง:              220 มม.

น้ำหนักทุ่น                        5.4 กก.

วัตถุระเบิด                         TNT                    

น้ำหนักระเบิด:                   2.กก.

วัสดุห่อหุ้ม:                       โลหะ

สี:                                      เขียว

ชนวน                              บังคับจุดด้วยเชื้อประทุไฟฟ้าหรือเสียดสี  MUV ชุด VPF และไฟฟ้า

การทำงาน                       ระเบิดอยู่กับที่มีสะเก็ดระเบิด  ลูกปลายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว

ระยะหวังผล                      50 เมตร


ที่มาของเนื้อหา      วิชาสงครามทุ่นระเบิด ร.ร.ทหารช่าง , หลักสูตรตรวจค้นและทำลาย TMAC

ที่มาของภาพ          http://www.jca.apc.org

ไม่มีความคิดเห็น: