วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ส่วนประสานการปฏิบัติอบรมการปรับลดพื้นที่ด้วย Land Release

วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราได้มีโอกาสได้รับฟังการบรรยาย แบ่งปันประสบการณ์ และได้รับ

ความรู้ใหม่ เพิ่มเติมในสิ่งที่ยังไม่รู้ในเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับลดพื้นที่ด้วย วิธี  Land Release โดย

พันเอก สุชาต  จันทรวงศ์ หัวหน้าแผนกส่วนประประสานการปฏิบัติ และประเมินผล และ

สิบเอก อนุวัฒน์   ชัยชนะ

พ.อ.สุชาต  จันทรวงศ์
ให้ความรู้การปรับลดพื้นที่ด้วยวิธี Land Release
แก่ ข้าราชการ ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล
ส.อ.อนุวัฒน์  ชัยชนะ อธิบายและแบ่งปันความรู้
เรื่อง การปรับลดพื้นที่ด้วยวิธี Land Release

เพิ่มคำอธิบายภาพ

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เห็นความเปลี่ยนแปลง ทกคนดูมีความกระตือรือล้น